Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Móc bím ghệ cực mạnh nước bắn ra tung tóe